Giriş için tıklayınız.
Sitedeki kullanıcı sayısı: 48
Genel  › Vizyon ve Misyon
Vizyon ve Misyon

İ.T.Ü. ŞEHİR VE BÖLGE PLANLAMASI BÖLÜMÜ VİZYONU

Planlama disiplinini tüm ölçeklerde yönlendiren, ulusal ve uluslararası düzeyde rekabet edebilen, köklü geçmişini çağdaş atılımlarla bütünleştiren, yenilikçi kadrosuyla eğitim- öğretim- araştırma- uygulama alanlarında öncü bir ortam yaratmaktır.

İ.T.Ü. ŞEHİR VE BÖLGE PLANLAMASI BÖLÜMÜ MİSYONU

Geleceği yönlendirmek üzere yaşam ve mekanı kavrayabilen, bilgi birikimini yaratıcı ve aydın kimliği ile bütünleştiren, yeniliklerle kendisini geliştirebilen şehir ve bölge plancıları ve bilim adamları yetiştirmektir.

 Araştırma ve uygulama alanlarında üretilen bilgiyi kamu yararına toplumsal yaşama aktarmaktır.